• Proof-of-Delivery (POD)

PANDUAN MENGEMASKINI MAKLUMAT SERAHAN 

Penerima Mel atau bungkusan di UPC disarankan mengemaskini maklumat serahan (Self) di sini setelah mengambil atau menerima barangan di UPC bagi mendapatkan Point untuk penebusan mata ganjaran serta merekod setiap aktiviti penerimaan mel dan kurier semasa di kampus. 

Scan atau Masukan Nota Konsaini bagi item yang DITERIMA daripada pihak UPC.

Sila imbas atau masukan maklumat seperti nombor CN : EP23465727MY, 3020117860, R2778996MY, Surat Biasa, Majalah, Poskad dan lain-lain selepas mengambil / kutip item di UPC.

Type of Item's

Penerima perlu memilih jenis item yang Berjaya Diserah / Dikutip seperti Dokumen, Bungkusan, Motorsikal dan lain-lain mengikut harga yang dikenakan semasa mengambil item di UPC.

Comment

Penerima boleh memasukan sebarang maklumat di ruang ini bagi tujuan rujukan.

Qty

Sila masukan Jumlah Keseluruhan Item yang berjaya diserah.


* Penerima boleh melihat Laporan POD di Order History.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Proof-of-Delivery (POD)


Available Options